Sprawdź ryzyko zakrzepicy

Do najważniejszych objawów zakrzepicy żył głębokich należą ból i najczęściej obrzęk kończyn. W większości przypadków objawy zakrzepicy pojawiają się nagle w ciągu kilku dni.

Do najważniejszych objawów zakrzepicy żył głębokich należą ból i najczęściej obrzęk kończyn. W większości przypadków objawy zakrzepicy pojawiają się nagle w ciągu kilku dni. Zakrzepica najczęściej objawia się w następujący sposób:

 • ból, który nasila się przy chodzeniu i staniu, a mija przy unieruchomieniu,
 • obrzęk w okolicy kostki, na całym podudziu lub nawet na udzie,
 • zwiększone ucieplenie i zaczerwienienie skóry,
 • nadmierne wypełnienie żył powierzchniowych,
 • zasinienie skóry stóp i podudzi,
 • gorączka,
 • przyśpieszone tętno.

Potwierdzenie diagnozy zakrzepicy żył głębokich uzyskujemy po zbadaniu pacjenta za pomocą USG-Doppler.
Jest taki test (skala Wellsa) oceniający ryzyko zakrzepicy. Jeśli suma punktów wskazuje na duże ryzyko zakrzepicy żył głębokich, należy jak najszybciej wykonać badanie USG-Doppler. Szybko, bo nie wiemy, czy skrzeplina nie oderwie się od żyły za chwilę i nie powędruje z krwią w kierunku płuc.

Skala Wellsa (ocena stopnia ryzyka zakrzepicy żył głębokich): 

Skala ta określa czynniki ryzyka zakrzepicy żył głębokich. Każdy z czynników to 1 punkt.  Na zakończenie odejmujemy od otrzymanego wyniku 2 punkty, jeśli  objawy przypominają z równym prawdopodobieństwem inną chorobę niż zakrzepicę żył. Wynik interpretuje się̨ następująco: 

Jeśli liczba punktów jest mniejsza lub równa 0 – ryzyko zakrzepicy jest małe, 1 lub 2 punkty w skali oznaczają̨ ryzyko pośrednie, natomiast jeśli liczba punktów jest większa lub równa 3 – istnieje duże prawdopodobieństwo zakrzepicy.

 1. Nowotwór złośliwy (leczony lub rozpozany w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub w trakcie leczenia paliatywnego) + 1 punkt
 2. Porażenie, niedowład lub niedawne unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym + 1 punkt
 3. Niedawne unieruchomienie w łóżku przez >3 dni lub duży zabieg chirurgiczny w ciągu ostatnich 4 tygodni + 1 punkt
 4. Porażenie, niedowład lub niedawne unieruchomienie kończyny dolnej dłużej niż 3 dni (z gipsem lub bez) + 1 punkt
 5. Bolesność miejscowa kończyny dolnej w przebiegu żył głębokich kończyny dolnej + 1 punkt
 6. Obrzęk całej kończyny + 1 punkt
 7. Obwód podudzia większy o 3 cm w porównaniu do drugiej kończyny (pomiar 10 cm poniżej guzowatości piszczeli) + 1 punkt
 8. Obrzęk ciastowaty (większy na objawowej kończynie) + 1 punkt
 9. Widoczne żyły powierzchowne krążenia obocznego (nieżylakowe) + 1 punkt
 10. Inne rozpoznanie równie lub bardziej prawdopodobne niż zakrzepica + 2 punkty

Wynik: suma punktów

 • 0 – małe prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepicy żył głębokich
 • 1-2 punkty – umiarkowane prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepicy żył głębokich
 • 3 punkty i więcej – duże prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepicy żył głębokich